Økonomi

Hvad koster et efterskoleophold hos os?

Indmeldelse
Ved indmeldelse af jeres barn betaler I et indmeldelsesgebyr på 1500 kr. og et depositum på 700 kr. Vi tilbagebetaler jeres depositum ved skoleårets afslutning, eller hvis I eller vi ønsker at afbryde opholdet.

Tilskud
Staten yder et tilskud til elever, der vil på efterskole. Statstilskuddet bestemmes ud fra forældrenes indkomst. Det beregnes ud fra indkomstgrundlaget 2 år tidligere fra det år skoleåret starter fratrukket fradrag for søskende under 18 år ved skoleårets start.
Der kan i ganske særlige tilfælde ske en fravigelse fra indkomståret (drastisk lønnedgang, forældres død og andet).
Du er altid velkommen til at få vejledning omkring dette og om individuel supplerende støtte på skolens kontor.

Afbrydelse af ophold
Hvis opholdet på skolen afbrydes i utide enten ud fra vores eller jeres ønske, betaler I en afbrydelsesbetaling svarende til 4 ugers almindelig forældrebetaling. Afbrydes skoleåret inden for de første 2 uger, betales fuld ugepris i 4 uger.

Skolepengene er alt inklusive
Undervisningsmateriale, skoledragt, den årlige skitur og andre udflugter er inkluderet i skolepengene.

Betaling
I betaler med 9 rater fra den 1. august til og med den 1. april. Raten første august er dobbelt. Vi fremsender alle nødvendige skemaer til brug for ansøgning om elevstøtte samt indbetalingskort til betaling af skolepenge.

Skolepris
Årgang 2018-19: 2.375 kr. pr. uge.
Årgang 2019-20: 2.450 kr. pr. uge.
Linjefag