Fagdag med FN’s verdensmål

29. oktober 2020

Hvordan prioriterer vi fremtiden?

I dag var det sædvanlige skema byttet ud med en af vores fagdage. Året igennem har vi en række dage, som er dedikeret til et bestemt fag. Her er det muligt at komme godt i dybden med specielle emner i forskellige fag. Dagens fagdag er med vores såkaldte verdensborger-fag.
Verdensborger kan mest oversættes til en slags samfundsfag, hvor vi ruster eleverne til livet i den globale verden. De får indblik og forståelse i verden omkring os. I løbet af året tager vi relevante emner op til disse fagdage.

Dagens vigtige emne var FN’s verdensmål, som du kan læse mere om her

Verdensmålene er fastsat af en række kloge mennesker verden over og skal hjælpe til at gøre verden et bedre sted, også i fremtiden for vores unge mennesker. Ved første øjekast kan de virke meget ambitiøse og uopnåelige for os almindelige mennesker, der hurtigt kan tænke, hvad vi kan gøre ved store emner, som enkelte individer?
Målene er sat i verden for at give fokus og bringe bestemte emner i tale. Som med andre emner gennem tiden, er det første skridt på vej mod en ændring i mindsettet hos mange mennesker og dermed grobund for vigtige ændringer på den lange bane, hvis målene skal opnås. Nogen vil huske, at man altid røg indenfor både på arbejdspladser og i private hjem engang. Det krævede også en holdningsændring, som ikke kom overnight.

Derfor kan vi heller ikke blot kaste os ud i at bede eleverne finde de vigtigste verdensmål. Vi startede med en øvelse til at sætte tanker i gang omkring, hvad der egentligt er vigtigt i vores liv. Alle fik præsenteret en liste med 70 punkter som værende vigtige holdninger til ens eget liv. Heraf skulle vi finde de 5 vigtigste på listen. Der var f.eks. sætninger som “at kunne tåle kritik”, “Økonomisk uafhængighed” og “at have leveregler og faste principper. Du kan se et billede i galleriet med alle punkterne. Ved fælles gennemgang, fandt vi frem til, at omkring 20 af punkterne samlet var blevet valgt ud blandt hele elevgruppen og nogle af de vigtigste punkter var “at opnå økonomisk frihed”, “et godt helbred”, og “ægte kærlighed til et andet menneske”. Punktet “teknologi” fyldte også meget.

Efterfølgende gik vi i hallen, hvor alle blev alle bedt om at tage stilling til en række udsagn. Var man enig eller var man imod. Det kunne være udsagn uden de store dilemmaer som f.eks. “er du imod børnearbejde?”, hvilket stort set alle var. Efterfølgende blev der fortalt om f.eks. piger i Bangladesh, der ikke bliver tvangsgiftet som 12-13-årige, fordi de er i stand til at forsørge en del af familien med deres arbejde. Andre emner var regeringens håndtering af coronakrisen, hvor meget må de begrænse vores frihed kontra vores sundhedsmæssige sikkerhed. Alt sammen gode emner med masser af diskussioner og nye perspektiver på tingene. I sidste ende var det med til at give en bedre diskussion og efterfølgende prioritering af FN’s verdensmål.

Efter at have gennemgået og prioriteret alle FN’s verdensmål, blev valgte årgangen derfor disse 3 mål, som de vigtigste:
Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel

Verdensborger-teamet gav grobund for mere viden og flere nuancer på den verden vi lever i. Alt er ikke så sort og hvidt og det er jo nu engang det, der gør det at bo og leve i et et lille demokrati i en global verden både spændende og udfordrende.

Se billeder fra dagen ved at klikke her