Økonomi

Hvad koster et efterskoleophold hos os?

Indmeldelse
Når jeres barn er blevet optaget på skolen, betaler I et indmeldelsesgebyr på 2500 kr. og et depositum på 700 kr. Vi tilbagebetaler jeres depositum ved skoleårets afslutning, eller hvis I eller vi ønsker at afbryde opholdet.

Tilskud
Staten yder et tilskud til elever, der vil på efterskole. Statstilskuddet bestemmes ud fra husstandsindkomsten, hvor eleven har folkeregisteradresse. Det beregnes ud fra indkomstgrundlaget 2 år inden det år, skoleåret starter. Husstandsindkomsten fratrækkes et beløb for hver søskende under 18 år ved skoleårets start. I tilfælde af drastisk lønnedgang, sygdom og andre særlige tilfælde, kan der søges individuel supplerende støtte. Hør nærmere på skolens kontor.

Beregning af egenbetaling
Download elevstøttetaksterne 23-24 her

Afbrydelse af ophold
Hvis opholdet på skolen afbrydes i utide enten ud fra vores eller jeres ønske, betaler I en afbrydelsesbetaling svarende til 4 ugers skolepenge. Afbrydes skoleåret inden for de første 2 uger, betales fuld ugepris i 4 uger.

Dette er inkluderet i skolepengene
Undervisningsmateriale, skoledragt, den årlige skitur, kulturrejse og andre udflugter er inkluderet i skolepengene. Elever på fodboldlinjen skal købe en kampdragt ud over. Denne inkluderer udebane- og hjemmebanedragt.

Betaling
I betaler med 10 rater fra den 1. februar til og med den 1. april året efter. Vi sender jer alle nødvendige skemaer til brug for ansøgning om elevstøtte samt indbetalingskort til betaling af skolepenge.

Rate 1 betales senest d. 1. april (efter Ny Elevdag i marts) og udgør 7.000,00. Ved framelding refunderes raten ikke.

Den resterende elevbetaling fordeles på 9 rater hen over skoleåret.

Skolepris
Årgang 2023-24: 2.800 kr. pr. uge.
Linjefag

Kom og spil fodbold på Svenstrup Efterskole
Kom og prøv kræfter med mange forskellige slags sport her på Svenstrup Efterskole
Kom og vær den kreative designer her på Svenstrup Efterskole
Slip din indre rockstjerne løs til musik her på Svenstrup Efterskole
Kom og lær de fede moves til dans her på Svenstrup Efterskole