Økonomi

Hvad koster et efterskoleophold hos os?

Indmeldelse
Når jeres barn er blevet optaget på skolen, betaler I et indmeldelsesgebyr på 1500 kr. og et depositum på 700 kr. Vi tilbagebetaler jeres depositum ved skoleårets afslutning, eller hvis I eller vi ønsker at afbryde opholdet.

Tilskud
Staten yder et tilskud til elever, der vil på efterskole. Statstilskuddet bestemmes ud fra husstandsindkomsten, hvor eleven har folkeregisteradresse. Det beregnes ud fra indkomstgrundlaget 2 år inden det år, skoleåret starter. Husstandsindkomsten fratrækkes et beløb for hver søskende under 18 år ved skoleårets start. I tilfælde af drastisk lønnedgang, sygdom og andre særlige tilfælde, kan der søges individuel supplerende støtte. Hør nærmere på skolens kontor.

Beregning af egenbetaling
På efterskolernes hjemmeside kan du se støtte takster og beregne, hvad du selv skal betale (din egenbetaling) for et efterskoleophold, efter elevstøtte fra staten er fratrukket. Klik her for at komme til efterskolernes hjemmeside (eksternt link)

Afbrydelse af ophold
Hvis opholdet på skolen afbrydes i utide enten ud fra vores eller jeres ønske, betaler I en afbrydelsesbetaling svarende til 4 ugers almindelig forældrebetaling. Afbrydes skoleåret inden for de første 2 uger, betales fuld ugepris i 4 uger.

Dette er inkluderet i skolepengene
Undervisningsmateriale, skoledragt, den årlige skitur og andre udflugter er inkluderet i skolepengene.

Kampdragt til fodboldspillere skal købes ud over
Alle fodboldspillere skal købe en kampdragt. Denne inkluderer udebane- og hjemmebanedragt og koster ca. 875 kr.

Betaling
I betaler med 9 rater fra den 1. august til og med den 1. april. Raten første august er dobbelt. Vi sender jer alle nødvendige skemaer til brug for ansøgning om elevstøtte samt indbetalingskort til betaling af skolepenge.

Skolepris
Årgang 2020-21: 2.515 kr. pr. uge.

Årgang 2021-22: 2.515 kr. pr. uge.
Linjefag

Kom og spil fodbold på Svenstrup Efterskole
Kom og prøv kræfter med mange forskellige slags sport her på Svenstrup Efterskole
Kom og vær den kreative designer her på Svenstrup Efterskole
Slip din indre rockstjerne løs til musik her på Svenstrup Efterskole
Kom og lær de fede moves til dans her på Svenstrup Efterskole