Økonomi

Hvad koster et efterskoleophold hos os?

Indmeldelse
Når jeres barn er blevet optaget på skolen, betaler I et indmeldelsesgebyr på 3500 kr. Ved afmeldelse før skolestart tilbagebetales beløbet ikke. Ved gennemførsel af skoleåret, eller hvis I eller vi mod alt forventning vælger at afbryde opholdet i utide, tilbagebetales kr. 1000,00 fratrukket evt. ikke afleverede materialer, nøgler, erstatninger mv.

Statslig elevstøtte
Staten yder et tilskud til elever, der vil på efterskole. Den statslige elevstøtte bestemmes ud fra husstandsindkomsten, hvor eleven har folkeregisteradresse. Det beregnes ud fra indkomstgrundlaget 2 år inden det år, skoleåret starter. Husstandsindkomsten fratrækkes et beløb for hver søskende under 18 år ved skoleårets start.

Lokal efterskolestøtte

Lokal efterskolestøtte kan der f.eks. søges om i følgende tilfælde.

  • Enlig forsørgende forældre m. lav indkomst
  • Pludselig arbejdsløshed, lønnedgang eller lign., der gør året atypisk.
  • Skilsmisse, dødsfald
  • Lavtlønnede
  • Andre muligheder

Hver sag behandles efter ansøgning og besluttes af bestyrelsen.

Hvis I ønsker at høre mere om lokal efterskolestøtte, kan I ringe til kontoret på tlf. 55 75 20 50.

Beregning af egenbetaling
Download elevstøttetaksterne 24-25 her

Dette er inkluderet i skolepengene
Undervisningsmateriale, skoledragt, den årlige skitur, kulturrejse og andre udflugter er inkluderet i skolepengene. Elever på fodboldlinjen skal købe en kampdragt ud over. Denne inkluderer udebane- og hjemmebanedragt.

Betaling
Skolepengene betales over 10 rater.

Vi sender jer alle nødvendige skemaer til brug for ansøgning om elevstøtte samt indbetalingskort til betaling af skolepenge.

Rate 1 betales senest d. 15. marts (efter Ny Elevdag i marts) og udgør 7.000,00. Bemærk det er en aconto opkrævning.

Ved framelding refunderes raten ikke.

Den resterende elevbetaling fordeles på 9 rater hen over skoleåret. Betalingsoversigten fremsendes så snart beregningen forelægger og forventes klar i juni.

Ovenstående er gældende for skoleåret 24/25 og kan ændres for efterfølgende årgange.

Afbrydelse af ophold
Hvis opholdet på skolen afbrydes i utide enten ud fra vores eller jeres ønske, betaler I 4 uger uden statslig elevstøtte.

Skolepris
Årgang 2024-25: 2.850 kr. pr. uge.
Linjefag

Kom og spil fodbold på Svenstrup Efterskole
Kom og prøv kræfter med mange forskellige slags sport her på Svenstrup Efterskole
Kom og vær den kreative designer her på Svenstrup Efterskole
Slip din indre rockstjerne løs til musik her på Svenstrup Efterskole
Kom og lær de fede moves til dans her på Svenstrup Efterskole