Hvad vil vi?

Værdigrundlag

Skolens formål er med efterskoleformens hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse at bibringe eleverne medmenneskelig respekt og tolerance samt at udvikle deres personlighed, så den enkelte elev vil være i stand til på en positiv og aktiv måde at engagere sig i tilværelsen.

Vi ønsker ligeledes gennem gensidig respekt og elevinddragelse at skabe en hverdag, hvor undervisning og fritid bliver en meningsfyldt helhed i samspil med naturen.

Skolen vægter fagligheden højt og vi ser det som vores formål at forberede dig til folkeskolens afsluttende prøver og vi lægger os op ad folkeskolens krav.

Skolen er for 9. og 10. klasses elever, og vi lægger vægt på menneskelige værdier som engagement, selvstændighed, ansvarlighed og hensyntagen i et forpligtende fællesskab med bl.a. fokus på elevinddragelse, demokrati og kønsligestilling.

I alle aktiviteter tager vi udgangspunkt i viljen, og vi arbejder med udgangspunkt i vores kerneværdier: Ambition, passion, udvikling og fællesskab, som harmonerer godt med de ovenstående menneskelige værdier.

På Svenstrup Efterskole skal både elever og medarbejdere ville sammenholdet og fællesskabet, og du skal have viljen til at lære og udvikle dig både bogligt og kreativt eller sportsligt. Det betyder ikke, at du skal kunne alt i forvejen, men at du både har ambitioner og viljen til at leve op til dem.

Vi vil, at du med dit efterskoleår får det bedste udgangspunkt for din ungdomsuddannelse og ungdoms- og voksenliv, som aktiv, demokratisk medborger, der tager ansvar i et folkestyre som Danmark og udviser respekt for dine medmennesker og de demokratiske idealer vi bygger vores samfund på.
På Svenstrup Efterskole lærer man at “ville noget” og man lærer at tro på, at vilje betyder noget i forhold til troen på sig selv og evnen til at klare sig i sit videre liv.

Det bærende element i hverdagen er fællesskabet, hvor du oplever en forståelse for fællesskabets betydning og forpligtigelse. Du motiveres ud over den almindelige undervisning også gennem en anderledes og varieret undervisning som indeholder oplevelser i naturen samt sportslige, kreative, musiske og kulturelle tilbud. Denne forståelse er grundlæggende for udviklingen af hele din og resten af elevernes personlighed, lyst til at deltage og forståelsen for de mange nuancer i vores samfund.

Svenstrup Efterskole er en fri og uafhængig selvejende undervisningsinstitution med et demokratisk hverdagsliv uden tilknytning til politiske eller kirkelige interesser. Det betyder, at skolen er underlagt loven om fri- og efterskoler i Danmark og udelukkende drives af midler fra stat og forældre. Selv om skolen er uden tilknytning til politiske eller kirkelige interesser, diskuter vi både politik og religion i undervisningen på demokratisk vis, som giver dig en grundlæggende forståelse for det danske samfund og en demokratisk dannelse. Meninger må brydes, og man må argumentere for sine synspunkter. Vi følger den kristne tradition, således er elever og lærere f.eks. til en årlig julegudstjeneste i den lokale kirke.

Svenstrup Efterskole er en røgfri efterskole for ikke-rygere. Dette betyder, at eleverne, der går på skolen, er ikke-rygere. Dette gælder både på og uden for skolen. Det er derfor vigtigt, at du har et helt afklaret forhold til det at ryge, inden du starter. Rygning medfører bortvisning.

Vi forventer, at dine forældrer tilslutter sig ovennævnte værdigrundlag, da det er afgørende for et velfungerende og frugtbart samarbejde mellem skolen og hjemmet.
Linjefag

Kom og spil fodbold på Svenstrup Efterskole
Kom og prøv kræfter med mange forskellige slags sport her på Svenstrup Efterskole
Kom og vær den kreative designer her på Svenstrup Efterskole
Slip din indre rockstjerne løs til musik her på Svenstrup Efterskole
Kom og lær de fede moves til dans her på Svenstrup Efterskole