Undervisning

Vi er en boglig efterskole, der har ambitioner om, at du udvikler dig fagligt, imens du går på efterskole. Vi vil skolen, vil du?


Undervisningen er i højsædet på Svenstrup Efterskole, hvor vi bryster os af at være en boglig skole med et højt fagligt niveau. Vi har ambitioner på dine vegne og vi stiller krav til dig om, at du er med i den daglige undervisning. At du giver dit bidrag med og dermed udvikler dig frem mod en videre uddannelse.

Vores passion er et godt fællesskab her på Svenstrup. Fællesskabet plejes ikke kun med alle de sjove ting i fritiden men bestemt også i undervisningen, hvor det netop udvikler sig meget bedre, når alle er med i timerne og giver sit med.

Obligatoriske og valgfri fag
I 9. klasse får du alle de obligatoriske fag: dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi, biologi, historie, geografi, samfundsfag, kristendom,  idræt og tysk eller fransk. I 10. klasse har du dansk, engelsk, matematik og orientering. Desuden kan du vælge enten tysk eller fransk og fysisk/kemi.

Det er vigtigt, du er opmærksom på, at tilmelding til holdene er bindende for hele efterskoleopholdet. Vi forventer, at du går op til de afsluttende skriftlige og mundtlige prøver i fagene. Vi tilbyder ikke specialundervisning.

Anderledes fagdage
Du vil opleve, at vi i løbet af året ind imellem bryder det almindelige skema op i fagdage, hvor du fordyber dig i et af dine fag og fx tager på museum, går i dybden med et særligt tema eller omdanner Svenstrup til et casino for en dag for at arbejde med statistik på matematikdagen.

 
Linjefag