Undervisning

Vi er en boglig efterskole, der har ambitioner om, at du udvikler dig fagligt, imens du går på efterskole. Vi vil skolen, vil du?

Hos os er undervisningen i højsædet. Vi bryster os af at være en boglig skole med et højt fagligt niveau.
Vi har ambitioner på dine vegne, og vi stiller krav til dig om, at du er med i den daglige undervisning. At du bidrager til at skabe et aktivt og positivt undervisningsrum.

Vi arbejder passioneret for at skabe et stærkt fællesskab. Vi plejer ikke kun fællesskabet i fritiden men også i undervisningen. Det betyder, at du bakker dine kammerater op og er åben over for de udfordringer, du møder.

Obligatoriske og valgfri fag
I 9. klasse har du alle de obligatoriske fag: dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi, biologi, historie, geografi, samfundsfag, kristendom,  idræt og tysk eller fransk. I 10. klasse har du dansk, engelsk, matematik og orientering. Desuden vælger du enten tysk eller fransk og fysisk/kemi.

Det er vigtigt, du er opmærksom på, at tilmelding til holdene er bindende for hele efterskoleopholdet. Vi forventer, at du går op til de afsluttende skriftlige og mundtlige prøver i fagene. Vi tilbyder ikke specialundervisning.

Anderledes fagdage
Du vil opleve, at vi i løbet af året ind imellem bryder det almindelige skema op i fagdage, hvor du fordyber dig i et af dine fag og fx tager på museum, går i dybden med et særligt tema eller omdanner Svenstrup til et casino for en dag for at arbejde med statistik på matematikdagen.

 
Linjefag