Undervisning

Vi er en boglig efterskole, der har ambitioner om, at du udvikler dig fagligt, imens du går på efterskole. Vi vil skolen, vil du?

Hos os er undervisningen i højsædet. Vi bryster os af at være en boglig skole med et højt fagligt niveau.
Vi har ambitioner på dine vegne og arbejder på at give dig en god demokratisk dannelse bl.a. ved hjælp af elevinddragelse. Vi stiller krav til dig om, at du er med i den daglige undervisning, og at du bidrager til at skabe et aktivt og positivt undervisningsrum.

Vi arbejder passioneret for at skabe et stærkt fællesskab. Vi plejer ikke kun fællesskabet i fritiden men også i undervisningen. Det betyder, at du bakker dine kammerater op og er åben over for de udfordringer, du møder.

Obligatoriske fag
I 9. klasse har du alle de obligatoriske fag: dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi, biologi, historie, geografi, samfundsfag, kristendom,  idræt og tysk eller fransk.

I 10. klasse har du dansk, engelsk, matematik, verdensborger, tysk eller fransk og du har mulighed for fysik/kemi.

Det er vigtigt, du er opmærksom på, at tilmelding til holdene er bindende for hele efterskoleopholdet. Vi forventer, at du går op til de afsluttende skriftlige og mundtlige prøver i fagene. Vi tilbyder ikke specialundervisning.

Anderledes fagdage
Du vil opleve, at vi i løbet af året ind imellem bryder det almindelige skema op i fagdage, hvor du fordyber dig i et af dine fag og fx tager på museum, går i dybden med et særligt tema eller omdanner Svenstrup til et casino for en dag for at arbejde med statistik på matematikdagen.

I undervisningen tager vi vigtige historiske og nutidige emner op, som skal ruste dig til at blive en reflekteret verdensborger i Danmark. Vi tager temperaturen på demokratiet, tager en status på  ligestillingen i landet og diskuterer Danmark som retssamfund. 
Dermed inddrager vi dig i en debat om  alsidige emner, der giver dig redskaber  til at forstå de modsætninger, der findes i den globale verden og sætte ord på, hvilke værdier, vi må værne om som borgere i Danmark. 
Vi har fx arbejdet med præsidentvalg i USA, folketingsvalg herhjemme, politiske ståsteder, klimakrise, krig og fred, forskelle mellem i- og u-lande og lign.

Vi har også fællesaftener/-dage, hvor vi får besøg af personer, med interessante oplæg, der skaber mulighed for debat. F.eks. var politikeren Özlem Cekic forbi til en debat om, hvordan man håndterer fordomme og bliver klogere på andres holdninger.

Vi har jævnligt besøg af sexualisterne, som tager svære emner op omkring seksualitet, forventninger og pres.

I anledning af 100-året for genforeningen med Tyskland følger vi i 2020 et forløb gennem Sekretariatet for Genforeningen 2020, hvor vi besøger Nationalmuseet og Folketinget samt deltager i en koncert med Sigurd Barrett, som formidler historien om genforeningen i et nutidigt perspektiv.

Vi sørger for, at du kommer til at følge med i nyhederne, og deltager i en debat om landets og verdens tilstand lige nu. I en verden, hvor alle kan udtrykke deres subjektive holdninger på sociale medier, mener vi, det er vigtigt, at du lærer at søge fakta, reelle nyheder og at være kritisk.
Linjefag

Kom og spil fodbold på Svenstrup Efterskole
Kom og prøv kræfter med mange forskellige slags sport her på Svenstrup Efterskole
Kom og vær den kreative designer her på Svenstrup Efterskole
Slip din indre rockstjerne løs til musik her på Svenstrup Efterskole
Kom og lær de fede moves til dans her på Svenstrup Efterskole