Undervisning

Vi er en boglig efterskole, der har ambitioner om, at du udvikler dig fagligt, imens du går på efterskole. Vi vil skolen, vil du?

Hos os er undervisningen i højsædet. Vi bryster os af at være en boglig skole med et højt fagligt niveau.
Vi har ambitioner på dine vegne og arbejder på at give dig en god demokratisk dannelse bl.a. ved hjælp af elevinddragelse, hvor vi stiller krav til dig om, at du er med i den daglige undervisning. At du bidrager til at skabe et aktivt og positivt undervisningsrum.

Vi arbejder passioneret for at skabe et stærkt fællesskab. Vi plejer ikke kun fællesskabet i fritiden men også i undervisningen. Det betyder, at du bakker dine kammerater op og er åben over for de udfordringer, du møder.

Obligatoriske fag
I 9. klasse har du alle de obligatoriske fag: dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi, biologi, historie, geografi, samfundsfag, kristendom,  idræt og tysk eller fransk.

I 10. klasse har du dansk, engelsk, matematik, verdensborger og enten tysk eller fransk og/eller fysisk/kemi.

Det er vigtigt, du er opmærksom på, at tilmelding til holdene er bindende for hele efterskoleopholdet. Vi forventer, at du går op til de afsluttende skriftlige og mundtlige prøver i fagene. Vi tilbyder ikke specialundervisning.

Anderledes fagdage
Du vil opleve, at vi i løbet af året ind imellem bryder det almindelige skema op i fagdage, hvor du fordyber dig i et af dine fag og fx tager på museum, går i dybden med et særligt tema eller omdanner Svenstrup til et casino for en dag for at arbejde med statistik på matematikdagen.

Demokratisk dannelse
I undervisningen generelt giver vi dig vigtige historiske og nutidige emner i de forskellige fag, som skal være med til at gøre dig til en bedre verdensborger i lille Danmark. Vi er et land med gode demokratiske traditioner, et land med god ligestilling for alle i samfundet, samme muligheder for kvinder og et retssamfund, som vi generelt er stolte af.

De ting er ikke kommet af sig selv og du vil blive præsenteret for og inddraget i emner, som gør dig bedre rustet til at værne om disse værdier og forstå de modsætninger, der også er i den globale verden.

Af eksempler vi har haft kan være præsidentvalg i USA, folketingsvalg herhjemme, politiske ståsteder, klimakrise, krig og fred, forskelle mellem i- og u-lande og lign.

Vi har også fællesaftener/-dage og får besøg af personer, med interessante oplæg og mulighed for debat. F.eks. var politikeren Özlem Cekic forbi og tog en debat om hvordan man håndterer fordomme og bliver klogere på andres holdninger.

Vi har jævnligt besøg af sexualisterne, som tager svære emner om omkring seksualitet, forventninger og pres.

I 2020 følger vi med 100-året for genforeningen med Tyskland et forløb gennem Sekretariatet for Genforeningen 2020, hvor alle besøger Nationalmuseet og Folketinget samt deltager i en koncert med Sigurd Barrett, som formidler historien om genforeningen i et nutidigt perspektiv.

Generelt kommer du til at følge med i nyhederne og er med i en debat om landets og verdens tilstand lige nu. I en verden med sociale medier og tvivlsomme bloggeres meninger, syntes vi det er vigtigt at du lærer at søge fakta og reelle nyheder og være kritisk.
Linjefag

Kom og spil fodbold på Svenstrup Efterskole
Kom og prøv kræfter med mange forskellige slags sport her på Svenstrup Efterskole
Kom og vær den kreative designer her på Svenstrup Efterskole
Slip din indre rockstjerne løs til musik her på Svenstrup Efterskole
Kom og lær de fede moves til dans her på Svenstrup Efterskole