Hvad er dit selv værd?

26. april 2017

Inspirerende og udfordrende fællesaften om selvværd

Vi vil, at vores elever udvikler sig personligt i løbet af deres efterskoleår og får redskaber med sig hjem til, hvordan man arbejder med sig selv i fællesskab med andre. Derfor inviterede vi Mads Marius til at holde foredrag om selvværd til vores fællesaften i april.

Mads Marius er en ung mand på 19 år med gang i, et kæmpe smil og en evne til at fange eleverne ved at tilbyde en anderledes indgangsvinkel til at snakke om selvværd. Mads Marius har, siden han var 16 år, holdt foredrag om selvværd med udgangspunkt i sin egen historie. Han fortæller om sin kamp for at opbygge sit selvværd fra nul til i dag at være selvstændig og turde stille sig op foran hundredevis af unge og fortælle sin historie.

Mads Marius’ hjemmeside beskriver han, hvorfor det er vigtigt at tale om selvværd:
“Hvem vi er, og hvad vi står for. Det fylder en kæmpe del for unge mennesker i dag. De sociale medier har meget at sige og påvirker på et højt plan, hvad angår skønhedsidealer. Desuden er der den konstante sammenligning: Er jeg god nok? En sammenligning som skader specielt mentalt. Det skaber ofte en usikkerhed på egen krop og fjerner hermed alle tanker om de positive ting ved en selv”.

Mads Marius fortalte til foredraget, hvordan han selv brød koden til at få det godt med sig selv. Hans erfaringer og gode redskaber til at bygge selvværdet op satte tankerne i gang og udfordrer vores syn på andre mennesker.

Vi siger tak for et inspirerende foredrag!

 

Vi arrangerer fællesaftener 6-8 gange i løbet af skoleåret. I 16/17 har vi bl.a. haft besøg af Tove Udsholdt, som fortalte om at være gemt barn under 2. Verdenskrig, hørt et brag af en koncert med Junkyard Drive, haft besøg af Team Rynkeby, blevet udfordret i teatersport og oplevet et fantastisk danseshow af Næstved Ungdomsskole.

Læs mere om skoleårets aktiviteter her.