Skolens vilkår ved opskrivning og persondata vi gemmer

Se hvad der sker med din ansøgning og hvilke data vi behandler i den sammenhæng

Hvad sker der, efter du har sendt dine informationer til opskrivning?

Når vi har modtaget dine oplysninger, modtager du en kvittering pr. mail. OBS: Kvitteringen er ikke en bekræftelse på, at du er optaget på efterskolen, men en bekræftelse på, at vi har modtaget din opskrivning.

Når vi har modtaget dine oplysninger, bliver du automatisk registreret på vores opskrivningsliste.

To år før skolestart starter vi på opskrivningslisten og starter her på optagelsessamtaler.

Optagelsessamtalen består af en fælles information samt en personlig samtale med dig og en rundvisning på efterskolen. Her finder vi ud af om vi er et match og du får et tilbud om at starte på Svenstrup Efterskole.

Hvis der er fyldt op på valgte linjefag, klasse, køn mv. vil vi kontakte dig, hvis der bliver plads.

Økonomi

Når jeres barn er blevet optaget på skolen, betaler I et indmeldelsesgebyr på 3500 kr. Ved afmeldelse før skolestart tilbagebetales beløbet ikke. Ved gennemførsel af skoleåret, eller hvis I eller vi mod alt forventning vælger at afbryde opholdet i utide, tilbagebetales kr. 1000,00 fratrukket evt. ikke afleverede materialer, nøgler, erstatninger mv.

Hvis opholdet på skolen afbrydes i utide enten ud fra vores eller jeres ønske, betaler I en afbrydelsesbetaling svarende til 4 ugers fuld ugepris. Afbrydes skoleåret inden for de første 2 uger, betales fuld ugepris i 4 uger.

Persondata vi gemmer ved tilmelding

Ved tilmelding til et skoleår på Svenstrup Efterskole, behandler vi følgende oplysninger om elev og forældre: Navn, adresse, telefonnumre, cpr.nr, e-mail, nuværende skole, linjefag. Derudover behandler vi oplysninger om forældremyndighed.

Vi sletter alle oplysninger om ansøgere, som ikke optages, ved afslutningen af det pågældende skoleår. Vi gemmer oplysningerne om ansøgere på venteliste i det indeværende skoleår med henblik på at kunne tilbyde en plads, hvis andre ansøgere falder fra. Hvis du ikke ønsker at stå på venteliste til det aktuelle skoleår, beder vi dig give kontoret besked om dette.

Alle de oplysninger, vi behandler om elever, er nødvendige for at vi kan drive skolen og yde den nødvendige service og omsorg for hver enkelt.

Læs hele Svenstrups persondatapolitik her, hvor du bl.a. kan se alle detaljer om data vi benytter senere i forløbet, om at få indsigt, ret til berigtigelse, sletning og dataportabilitet.
Linjefag

Kom og spil fodbold på Svenstrup Efterskole
Kom og prøv kræfter med mange forskellige slags sport her på Svenstrup Efterskole
Kom og vær den kreative designer her på Svenstrup Efterskole
Slip din indre rockstjerne løs til musik her på Svenstrup Efterskole
Kom og lær de fede moves til dans her på Svenstrup Efterskole